czwartek, 18 czerwca 2015

Orzeł i Półksiężyc : 600 lat polskiej publicystyki poświęconej Turcji

Obchodzona w 2014 roku sześćsetna rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a osmańską Turcją stanowiła okazję do zorganizowania wielu poświęconych wspólnej historii konferencji naukowych, wydarzeń kulturalnych czy wystaw. Wystawy takie prezentowane były w Archiwum Głównym Akt Dawnych, Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie czy też Muzeum Narodowym w Krakowie, by wymienić tylko kilka wydarzeń ubiegłorocznych. Kolejne dwie wystawy oglądać można tego lata w Krakowie: Ottomania. Osmański Orient w sztuce renesansu (Muzeum Narodowe w Krakowie) oraz Imperium Osmańskie w oczach Europy. Turcja w dobie renesansu (Biblioteka Jagiellońska).

Większości wystaw towarzyszyły katalogi czy też opracowane krytycznie wydawnictwa źródłowe: 

- Iwona Długopolska, Czy przybył już poseł z Lechistanu? Turcica w zbiorze starodruków Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków 2014

- Dzieje przyjaźni turecko-polskiej w fotografii. Zdjęcia wybrane z archiwum Ośrodka Badania Historii, Sztuki i Kultury Islamu (IRCICA), katalog wystawy zorganizowanej z okazji 600-lecia nawiązania turecko-polskich stosunków dyplomatycznych, 23 kwietnia – 20 maja 2014, Istanbul 2014

- 600 lat kontaktów polsko-tureckich 1414-2014, katalog wystawy, Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa 2014

- Poseł w drodze : stosunki polsko-tureckie od czasów osmańskich do dnia dzisiejszego, publikacja przygotowana przez tureckie i polskie Archiwa Państwowe, Stambuł 2014

- Oni zaufali Turcji, katalog wystawy, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Warszawa 2015

piątek, 12 czerwca 2015

St Chad Gospels 3D

Wspaniały projekt - galeria prezentująca 16 kart St Chad Gospels w technice 3D. Użytkownicy mogą nie tylko przeglądać skany, lecz udostępniono im także zestaw narzędzi, które umożliwiają robienie notatek, mierzenie elementów na karcie, a nawet generowanie adresów URL do dowolnego ustawienia trójwymiarowego obrazu.

Na stronie internetowej znajduje się również wielospektralna wizualizacja palimpsestowej strony 141 rękopisu.

Rękopis St Chad Gospels wykonany został około 730 roku. Reprezentuje on przepiękną mieszankę wpływów iryjskich i anglosaksońskich. Wykazuje związki z nieco starszym Ewangeliarzem z Lindisfarne oraz z Księgą z Kells, późniejszą o około 70 lat. St Chad Gospels zawiera najstarszy zachowany zapis starowalijski.

https://lichfield.as.uky.edu/