sobota, 30 lipca 2016

Diamentowa Sutra

Zastanawialiście się kiedyś, jaka jest najstarsza na świecie drukowana książka? Oto ona, Diamentowa Sutra, datowana na 868 rok. Odnaleziono ją w skalnej szczelinie w jaskini w Dunhuangu, w północno-zachodnich Chinach. Obecnie ten bezcenny zabytek znajduje się w British Library z Londynie. Składa się z siedmiu pasów barwionego na żółto papieru, zadrukowanego techniką druku klockowego. Pasy te sklejono tworząc zwój o długości ponad 5 metrów.
Film poświęcony Diamentowej Sutrze, jej historii oraz procesom konserwacji: https://www.youtube.com/watch?v=SgN5HQXTlMc

sobota, 9 lipca 2016

Paleopolonica linguae fragmenta

Na sobotni poranek kilka staropolskich słów wynotowanych z XV-wiecznych druków przez Władysława Wisłockiego (Incunabula typographica bibliothecae Universitatis Jagiellonicae Cracoviensis, Cracoviae 1900, s. 357).

czwartek, 7 lipca 2016

Księgi radzieckie


Radni niektórych polskich miast w ferworze dekomunizacji postulują m.in. zmiany źle im się kojarzących nazw ulic. Ofiarą nadgorliwych dekomunizatorów paść mogą rady miast okresu staropolskiego, gdy zlikwiduje się nazwy z nimi związane, takie jak ulica Radziecka (podkreślmy, że nie ma to nic wspólnego z ZSRR czy Armią Czerwoną; przykład z Łomży). Gdyby te pomysły się przyjęły, polską historiografię mogłaby czekać mała rewolucja. Tymczasem dla ilustracji tego problemu podaję kilka przykładów edycji źródłowych staropolskich ksiąg radzieckich.
  1. [Księga radziecka. Akta urzędu burmistrza i rady miejskiej w Kaliszu zawierające postanowienia i relacje na temat ogólnych spraw miasta zgodnie z nakazami Komisji Dobrego Porządku, wyboru pisarza i kolegium siedmiu mężów, a oprócz tego manifestacje i pozwy do sądu burmistrzowskiego i radzieckiego, sądu starościńskiego oraz komisarskiego do Warszawy o sumy pieniężne wraz z odsetkami, o uregulowanie spornych spraw spadkowych i rodzinnych działów majątkowych, o wykonanie zapisów dożywocia, o zwrot pożyczek i spłatę należności finansowych i o inne świadczenia materialne, a także o pobicia,obelgi i zniewagi – w sprawach mieszczan, cechów, Żydów, kościołów i klasztorów kaliskich oraz miejscowej wspólnoty ewangelickiej; wpisy wizji i rozmierzenia spornych gruntów, wizje i opisy domów, skrypty dłużne, zeznania stron i świadków, relacje z obdukcji ran i umieszczenia więźnia w wieży ratuszowej,dekrety (wyroki), w tym także królewskie i sądu asesorskiego koronnego.Oryginalne podpisy stron transakcji.] 
  2. Księga radziecka miasta Drohobycza 1542-1563 , z papierów pośmiertnych Stefana Sochaniewicza wyd. H. Polaczkówna 
  3. A.Bartoszewicz, Księga radziecka szreńska z lat 1525-1536, „Rocznik Mazowiecki”13 (2001)  
  4. Najstarsza pleszewska księga radziecka. Zapiski z lat 1485-1519, Oprac. Adam Kozak, Poznań: PTPN, 2014
  5. Księga radziecka miasta Starej Warszawy, Tom 1 (1447-1527), red. A. Wolf, Wrocław 1963
  6. Księgi radzieckie Kazimierskie 1369-1381 i 1385-1402, wyd. A. Chmiel, Kraków 1932

piątek, 1 lipca 2016

Les Archives de littérature du Moyen ÂgePo prezentacji baz włoskiej i niemieckiej czas na francuskie Archiwum literatury średniowiecznej 

ARLIMA (Les Archives de littérature du Moyen Âge) powstała z myślą o studentach i uczonych badających kulturę i historię średniowiecza. Dla historyków coraz większym i coraz bardziej skomplikowanym problemem jest kompletowanie bieżącej bibliografii przedmiotowej dotyczącej poszczególnych średniowiecznych autorów lub tekstów. Trudność ta powodowana jest coraz większym przyrostem publikacji zarówno tradycyjnych, drukowanych, jak i elektronicznych, dostępnych w czasopismach online. ARLIMA stanowić ma pomoc dla mediewistów gubiących się już w zalewie informacji. 

Baza dostępna jest pod adresem http://www.arlima.net/index.html 

Miniatura przedstawia Wincentego z Beauvais, którego bibliografię również znaleźć można w ARLIMA. Źródło ilustracji: https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_of_Beauvais

Claudius Clavus, Mapa Północy (1424-1427)Claudius Clavus, Mapa Północy (1424-1427), pierwsza znana mapa, na której przedstawiono Grenlandię. 

Mapa odkryta została w 1835 r. w bibliotece miejskiej w Nancy, w rękopiśmiennej kopii Geografii Ptolemeusza, należącej niegdyś do kardynała Guillaume Fillastre. Twórca tej mapy, duński duchowny, zaznaczył miejscowości należące do Kościoła.

Reprodukcja, za zgodą Bibliothèque municipale w Nancy: Kirsten Andresen Seaver, Saxo meets Ptolemy: Claudius Clavus and the ‘Nancy map’, „Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography”, 67 (2013), nr 2.