piątek, 1 lipca 2016

Claudius Clavus, Mapa Północy (1424-1427)Claudius Clavus, Mapa Północy (1424-1427), pierwsza znana mapa, na której przedstawiono Grenlandię. 

Mapa odkryta została w 1835 r. w bibliotece miejskiej w Nancy, w rękopiśmiennej kopii Geografii Ptolemeusza, należącej niegdyś do kardynała Guillaume Fillastre. Twórca tej mapy, duński duchowny, zaznaczył miejscowości należące do Kościoła.

Reprodukcja, za zgodą Bibliothèque municipale w Nancy: Kirsten Andresen Seaver, Saxo meets Ptolemy: Claudius Clavus and the ‘Nancy map’, „Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography”, 67 (2013), nr 2.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz