środa, 29 czerwca 2016

Bibliotheca Corviniana online


W ostatnich latach miałem już okazję pisać o królu Węgier Macieju Korwinie (Antyturecka korespondencja Macieja Korwina i Sykstusa IV : przyczynek do dziejów propagandy w stosunkach międzynarodowych w późnym średniowieczu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 143 (2016), z. 1, s. 37-55) oraz jego wspaniałej bibliotece (Bibliotheca Corviniana. Z dziejów kultury węgierskiej w późnym Średniowieczu, Warszawa2006). Ten bezcenny księgozbiór składał się w chwili śmierci fundatora (1490 r.) z około 4000-5000 dzieł, rękopisów wspaniale zdobionych głównie przez florenckich mistrzów (Attavante dei Attavanti, Giovanni Boccardi, Gherardo i Monte di Giovanni, czy wreszcie Francesco Antonio del Cherico).

Po śmierci Macieja Korwina jego pyszna biblioteka została rozproszona, a do dziś zachowało się zaledwie około 200 corvinianów o potwierdzonej proweniencji, przechowywanych w różnych bibliotekach na całym świecie. Dwa z nich znajdują się w Polsce, w Toruniu i we Wrocławiu; trzeci zabłąkany nad Wisłę wolumin, przechowywany w Warszawie, spłonął w 1944 r. Oba zachowane polskie egzemplarze zostały zdigitalizowane i dostępne są w bibliotekach cyfrowych, ogółem zaś w sieci Internet dostępnych jest już 100 egzemplarzy corvinianów. Ich na bieżąco aktualizowana lista znajduje się na blogu węgierskiego historyka sztuki Zsombora Jékely'ego: http://jekely.blogspot.hu/p/bibliotheca-corviniana.html.

A z królem Maciejem z pewnością jeszcze przyjdzie nam się spotkać.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz