czwartek, 7 lipca 2016

Księgi radzieckie


Radni niektórych polskich miast w ferworze dekomunizacji postulują m.in. zmiany źle im się kojarzących nazw ulic. Ofiarą nadgorliwych dekomunizatorów paść mogą rady miast okresu staropolskiego, gdy zlikwiduje się nazwy z nimi związane, takie jak ulica Radziecka (podkreślmy, że nie ma to nic wspólnego z ZSRR czy Armią Czerwoną; przykład z Łomży). Gdyby te pomysły się przyjęły, polską historiografię mogłaby czekać mała rewolucja. Tymczasem dla ilustracji tego problemu podaję kilka przykładów edycji źródłowych staropolskich ksiąg radzieckich.
  1. [Księga radziecka. Akta urzędu burmistrza i rady miejskiej w Kaliszu zawierające postanowienia i relacje na temat ogólnych spraw miasta zgodnie z nakazami Komisji Dobrego Porządku, wyboru pisarza i kolegium siedmiu mężów, a oprócz tego manifestacje i pozwy do sądu burmistrzowskiego i radzieckiego, sądu starościńskiego oraz komisarskiego do Warszawy o sumy pieniężne wraz z odsetkami, o uregulowanie spornych spraw spadkowych i rodzinnych działów majątkowych, o wykonanie zapisów dożywocia, o zwrot pożyczek i spłatę należności finansowych i o inne świadczenia materialne, a także o pobicia,obelgi i zniewagi – w sprawach mieszczan, cechów, Żydów, kościołów i klasztorów kaliskich oraz miejscowej wspólnoty ewangelickiej; wpisy wizji i rozmierzenia spornych gruntów, wizje i opisy domów, skrypty dłużne, zeznania stron i świadków, relacje z obdukcji ran i umieszczenia więźnia w wieży ratuszowej,dekrety (wyroki), w tym także królewskie i sądu asesorskiego koronnego.Oryginalne podpisy stron transakcji.] 
  2. Księga radziecka miasta Drohobycza 1542-1563 , z papierów pośmiertnych Stefana Sochaniewicza wyd. H. Polaczkówna 
  3. A.Bartoszewicz, Księga radziecka szreńska z lat 1525-1536, „Rocznik Mazowiecki”13 (2001)  
  4. Najstarsza pleszewska księga radziecka. Zapiski z lat 1485-1519, Oprac. Adam Kozak, Poznań: PTPN, 2014
  5. Księga radziecka miasta Starej Warszawy, Tom 1 (1447-1527), red. A. Wolf, Wrocław 1963
  6. Księgi radzieckie Kazimierskie 1369-1381 i 1385-1402, wyd. A. Chmiel, Kraków 1932

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz