środa, 16 marca 2016

Archiwa Kultury Paryskiej dostępne online

To jedna z najważniejszych wiadomości przełomu 2015 i 2016 roku: archiwalia dokumentujące działalność "Kultury" paryskiej zostały w znacznej części zdigitalizowane i są już dostępne online.

"Przechowujemy, archiwizujemy i udostępniamy, upowszechniamy i propagujemy... Wszystko, co Redaktor stworzył, a co staramy się chronić i upowszechniać, może i powinno jeszcze przez lata stanowić bodziec dla dyskusji o Polsce, Europie i świecie.

Aby ułatwić współpracę z polskimi instytucjami Zarząd Stowarzyszenia założył w Warszawie Fundację Kultury Paryskiej, której przyświecają te same cele co Stowarzyszeniu.

Chcielibyśmy, by Portal Kultury Paryskiej – uzupełniany i wzbogacany – stał się wirtualną wersją zbiorów Instytutu Literackiego, archiwum dokumentów związanych z twórcami tego niezwykłego kręgu określanego mianem „Kultura Paryska”, a także – dzięki blogom – miejscem wymiany myśli i refleksji, o dziedzictwie stworzonym w Maisons-Laffitte".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz