poniedziałek, 9 marca 2015

Mercurino Gattinara


Portret Mercurino Gattinary pędzla Jana Cornelisza Vermeyen (ok. 1530)

„Jeżeli zaś JKM zechce, by monitorium to zostało wykonane powiesz, że kardynał de Gattinara, kanclerz cesarza, który przygotował z jego polecenia ten dokument, usilnie prosi JKM, by w uznaniu służb i zasług, które jemu z całym oddaniem świadczył, z których korzystał zarówno sam król, jak i królowa, by zatem przyznać mu tę łaskę i oddać mu dożywotnio dochody arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, by mógł z nich czerpać stosownie do łaskawości JKM. Prosi także Gattinara królową, by raczyła poprzeć jego prośbę u króla, on zaś po uzyskaniu tej łaski ofiarowuje swoje usługi w przyszłości (spodziewa się zatem, choć jest już dobrze stary, postępować dalej po stopniach starości), przyrzekając być w przyszłości dobrym przyjacielem królowi i królowej oraz ich sprawom. Przesyła za moim pośrednictwem listy uwierzytelniające w tej sprawie. Ze swej strony dodaje, że jeśli JKM zechce, by monitorium zostało wykonane, arcybiskupa gnieźnieńskiego należy całkowicie zdjąć z urzędu”. Jan Dantyszek w liście z 17 marca 1530 roku do brata Bernarda o staraniach kardynała Gattinary o usunięcie Jana Łaskiego z arcybiskupstwa gnieźnieńskiego (AT XII, nr 65).

O kanclerzu cesarza Karola V zob. więcej: M. Penna, Mercurino Arborio de Gattinara gran canciller del César. Ponencia, Madrid 1958; Mercurino Arborio di Gattinara, Gran Cancelliere di Carlo V. 450° anniversario della morte 1530-1980. Atti del convegno di studi storici, Gattinara, 4-5 ottobre 1980, [Gattinara 1982]; J.M. Headley, The emperor and his chancellor. A study of the imperial chancellery under Gattinara, Cambridge 1983; U. Czernin, Gattinara und die Italienpolitik Karls V. Grundlagen, Entwicklung und Scheitern eines politischen Programmes, Frankfurt an Main 1993; Carlo V e Mercurino di Gattinara suo Gran Cancelliere. Convegno internazionale 9-11 giugno 2000, Malta Forte Sant'Angelo, Malta [2001]; I. Kodek, Der Grosskanzler Kaiser Karls V. zieht Bilanz. Die Autobiographie Mercurino Gattinaras aus dem Lateinischen übersetzt, Münster 2004; M.R. Rodríguez, Gattinara. Carlos V y el sueńo del imperio, Madrid 2005. 

Portret kanclerza: Wikimedia Commons.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz