niedziela, 22 lutego 2015

Kolekcja cyfrowa bułgarskiej Biblioteki NarodowejPrzebogata kolekcja cyfrowa bułgarskiej Biblioteki Narodowej. Przeglądać można m.in. rękopisy bułgarskie, arabskie, perskie, tureckie, greckie czy łacińskie, druki cyrylickie (XV-XX wiek), druki bułgarskie z XIX wieku, starodruki i rzadkie druki nowe z różnych części Europy (w tym ciekawostka: Dla dziatek nauka czytania pisma polskie (Кraków, 1611), Nauka ku czytniu pisma polskiego z figurmi przyіozone so nabozne modlitwy y psalmy (Lviv, 1599), Elementaria institutio Latini sermonis & pietatis Christianae (Кraków, 1575)) oraz druki orientalne, a także dokumenty archiwalne bułgarskie i orientalne, kolekcje listów, deftery, kartografika, zbiory ikonograficzne i wiele innych.
http://www.nationallibrary.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0192&n&vis

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz