czwartek, 26 lutego 2015

G. Kowalski, Katalog inkunabułów biblioteki opactwa mogilskiego


G. Kowalski, Katalog inkunabułów biblioteki opactwa mogilskiego oraz katalog inkunabułów biblioteki Klasztoru Cystersów w Szczyrzycu, Kraków 1915

Książka ma równo sto lat, dostępna jest w czytelni mojej Biblioteki Wydziałowej w wolnym dostępie, a okazuje się, że jestem jej pierwszym czytelnikiem, do tej pory bowiem miała nierozcięte kartki .

Zachęcam przy okazji do korzystania z bibliografii katalogów inkunabułów i starych druków w zbiorach polskich, którą na bieżąco uzupełniam: http://ohistorii.blogspot.com/2015/01/bibliografia-katalogow-inkunabuow-i.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz